September 2019

På møtet i september ble innleverte bilder til sommerkonkurransen vurdert. Fire forskjellige tema, hvor medlemmene kunne levere 2 bilder hver i hvert tema. Se bildene i Sommerkonkurransen 2019.