September 2018

Sommerkonkurransen – 4 ulike tema

Tema: Det grønne skiftet

Tema: Høydepunkt

Tema: Lavmål

Tema: Trekkplaster